Oppstartsprøven 0.1

Standard

ScreenHunter_73 May. 04 19.27

Oppstartsprøven – Den magiske koden:

Elevene gjennomfører først testen i bokstavkunnskap før de som kan lese også gjennomfører lesetesten.  Dette gjøres for å finne ut hvem som trenger hjelp og for å finne ut på hvilket nivå eleven befinner seg på i leseutviklingen sin. Denne er ment å være en hjelp for lærerne på 1.trinn. Fint om den gjennomføres før uke 40.

01Test i bokstavkunnskap

01Lestest

En lærerveiledning er under utarbeidelse og vil være ferdig i god stund før skoleåret 2017/18.

mal

Intensive lesekurs

Standard

Lese

Det er spesielt for de yngre barna som arbeider med avkoding at intensive lesekurs er nyttig. Tilbudet om intensive lesekurs bør starte tidlig i skoleløpet. Kanskje bør dette starte allerede rett etter høstferien i 1.klasse. Det kan startes lesekurs rett etterat elevene har gjennomført oppstartsprøven.

Man  kan dersom man på slutten av førsteklasse merker at 6-7 elever på førstetrinn fortsatt ikke har knekket lesekoden eller er mer usikre lesere enn de andre, gi disse elevene tilbud om et intensivt lesekurs. På den måten kan man se om elevene har effekt av lesekurset, og undersøke dette på et tidlig tidspunkt.

Det finnes altså to naturlige anledninger å gjennomføre intensive lesekurs i 1.klasse. Etter oppstartsprøven og etter Udirs kartleggingsprøve i slutten av 1.klasse.

Oppstartsprøven – Den magiske koden:

Elevene gjennomfører først testen i bokstavkunnskap før de som kan lese også gjennomfører lesetesten.  Dette gjøres for å finne ut hvem som trenger hjelp og for å finne ut på hvilket nivå eleven befinner seg på i leseutviklingen sin.

01Test i bokstavkunnskap

01Lestest

mal

 

Bokstavkortene for hele alafabetet

Standard

screenhunter_15-nov-26-12-03

Elevene kan bruke disse bokstavkortene både hjemme og på skolen. Det har blitt gjort gode erfaringer med å laminere dem og bruke dem i forhold til elever som har problemer med å knekke «lesekoden». Det er fint om de blir gjort tilgjengelige for foreldrene som kan bruke dem også hjemme. For å få til et godt resultat kreves det at  elevene arbeider målrettet også sammen med foreldrene.

Her er bokstavkortene:

bokstavekortene-alfabetet


Kompetansemål:

Eleven skal kunne:

  • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk.

Læringsmål:

  • skrive, spore bokstaven.
  • gjenkjenne bokstaven, kunne si bokstavens navn og lyd.
  • samtale om begreper som: loddrett, vannrett, på skrå, bue, venstre, høyre osv. når vi former bokstavene.